“Het tij lijkt ge­keerd te zijn”

Ni­co Van Looy en maats klim­men naar mid­den­moot

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO -

De der­by op het veld van Nij­len le­ver­de de ver­hoop­te drie­pun­ter op voor VC He­ren­tals (0-2), dat zich dank­zij de­ze twee­de over­win­ning op rij in de mid­den­moot nes­telt.

Ni­co Van Looy speel­de za­ter­dag­avond een dijk van een wed­strijd op de rech­ter­flank, maar hij wuif­de al­le lof weg. “Dit is het re­sul­taat van het col­lec­tief”, stelt Van Looy met­een. “De­ze over­win­ning is een per­fec­te weer­spie­ge­ling van de sfeer in de groep. We gaan voor me­kaar door een vuur en dat wordt nu ook ver­taald in de re­sul­ta­ten. In het be­gin van het sei­zoen kre­gen we vaak geen loon naar wer­ken, maar nu lijkt het tij de­fi­ni­tief ge­keerd te zijn. In het vier­de kwar­tier had­den we het wel wat moei­lijk, maar we hiel­den goed stand dank­zij een sterk col­lec­tief.”

Op­nieuw clean sheet

“We de­den met de­ze twee­de ze­ge op rij een goe­de zaak in het klas­se­ment. Toch mo­gen we niet gaan zwe­ven, vol­gen­de week te­gen Hoei­laart be­gin­nen we weer van nul. We gaan na­tuur­lijk wel trach­ten om de goe­de lijn door te trek­ken. Daar­bij is het erg be­lang­rijk om de or­ga­ni­sa­tie op punt te hou­den. Voor de twee­de week op rij wis­ten we de nul te hou­den. Daaren­bo­ven heb­ben we de kan­sen goed be­nut. We zet­ten dus stap­pen voor­uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.