“Ik heb écht geen wa­pens uit­ge­deeld”

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

Wan­neer de pi­ta­bar Nur Ke­bap, die zon­dag kort en klein werd ge­sla­gen, weer open­gaat, is on­dui­de­lijk. “Het klopt niet dat ik wa­pens aan de PKK-aan­han­gers heb ge­ge­ven”, zegt de uit­ba­ter.

De vi­tri­ne van Nur Ke­bap moest er af­ge­lo­pen week­end aan ge­lo­ven. Vol­gens veel Tur­ken had de uit­ba­ter wa­pens uit­ge­deeld aan de PKKaan­han­gers die, naar ei­gen zeg­gen, per abuis met hun bus door de Bre­dero­de­straat wa­ren ge­re­den. Maar dat klopt niet, zegt de uit­ba­ter van de zaak. “Ik ben een Koerd en veel men­sen we­ten dat. Daar­om den­ken ze dat ik met die vecht­par­tij iets te ma­ken heb. Ze zeg­gen dat ik een mes heb ge­ge­ven aan de her­rie­schop­pers,

maar dat is écht niet waar.”

Wan­neer de zaak op­nieuw kan ope­nen, is on­dui­de­lijk. “Het ligt al­le­maal ge­voe­lig”, zegt de man. “Eerst moet de po­li­tie nog la­ten we­ten

wan­neer ik weer open mag gaan. En dan is er de ver­ze­ke­ring nog. Maar daar­na… Ik denk dat ik toch nog maar een paar we­ken ga wach­ten tot de ge­moe­de­ren wat be­daard zijn.”

FOTO JORIS HERREGODS

Pi­ta­bar Nur Ke­bap werd zon­dag kort en klein ge­sla­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.