Over­al daalt het aan­tal slacht­of­fers fors, be­hal­ve in pro­vin­cie Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

Te­gen 2030 moet in de pro­vin­cie Ant­wer­pen het aan­tal ver­keers­do­den tot nul wor­den her­leid.” Dat was het plei­dooi van Ant­werps gou­ver­neur Ca­thy Berx eind vo­rig jaar. Maar de cij­fers die Vi­as gis­te­ren be­kend­maak­te, val­len al­ler­minst po­si­tief uit. Ner­gens val­len er meer ver­keers­do­den dan in de pro­vin­cie Ant­wer­pen.

FOTO GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.