Jam­bon: ge­weld te­gen po­li­tie­hond ge­lijk met ge­weld te­gen agent

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (blg)

Mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N-VA) over­weegt ge­weld­ple­ging te­gen po­li­tie­hon­den ge­lijk te stel­len met ge­weld te­gen een po­li­tie­amb­te­naar. Dat blijkt uit zijn ant­woord op een schrif­te­lij­ke vraag van Kat­ja Ga­bri­ëls (Open Vld). Ons land be­schouwt een po­li­tie­hond mo­men­teel als een voor­werp naast de an­de­re po­li­tie­mid­de­len die in­ge­zet wor­den. Jam­bon wil de ju­ri­di­sche be­scher­ming van po­li­tie­hon­den nu ver­der la­ten ana­ly­se­ren. En­ke­le maan­den ge­le­den werd in Jet­te een po­li­tie­hond toe­ge­ta­keld met een mes door een psy­chi­a­tri­sche pa­ti­ënt. Naar aan­lei­ding daar­van werd een pe­ti­tie op­ge­start om de po­li­tie­hond te la­ten er­ken­nen als een ver­leng­stuk van een po­li­tie­agent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.