“Men doet er al­les aan om vlot bus­ver­keer af te rem­men”

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

Als bus­chauf­feur bij De Lijn moet ik u ge­lijk ge­ven, maar toch en­ke­le op­mer­kin­gen. Na 14 jaar al­le ver­keers­el­len­de te heb­ben mee­ge­maakt, merk ik dat men er blijk­baar al­les aan doet om bus­sen af te rem­men: ver­smal­ling van nieuw ge­leg­de stra­ten, au­to’s en fiet­sers op de bus­baan toe­la­ten, slecht af­ge­stel­de lich­ten, te wei­nig con­tro­le op le­vens­ge­vaar­lij­ke fiet­sers die al­le re­gels aan hun laars lap­pen, res­pect­loos ge­drag van rei­zi­gers die den­ken dat de bus een vuil­nis­con­tai­ner is… En dat al­le­maal met een te klein loon, on­danks de da­ge­lijks wis­se­len­de la­te en te vroe­ge uren en de agres­sie van au­to­mo­bi­lis­ten te­gen­over bus­sen. En ja, ook de laks­heid en de on­kun­de van het be­leid klop­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.