100-101

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl) (mph)

Wortel

Die­ven zijn woens­dag een wo­ning bin­nen­ge­dron­gen aan Ou­de Weg. Toen de be­wo­ners om 19.20u thuis­kwa­men, merk­ten ze dat hun huis was door­zocht. De buit is on­be­kend.

Meer

In de Eindsestraat bra­ken die­ven woens­dag tus­sen 21u en 21.45u een trac­tor open. De da­ders gin­gen aan de haal met een ra­dio.

Ol­men

Be­wo­ners uit Lan­gen­berg ont­dek­ten woens­dag dat in­bre­kers wa­ren langs­ge­weest. Ze had­den de deur van de ga­ra­ge ge­for­ceerd om bin­nen te ge­ra­ken.

Ba­len

Een 54-ja­ri­ge fiet­ser is woens­dag om 8u ge­wond ge­raakt op de Mol­se­steen­weg. Het slacht­of­fer uit Mol werd op zijn fiets aan­ge­re­den door een lich­te vracht­au­to.

Turn­hout

Op het kruis­punt van de Graat­ak­ker met de Par­klaan in Turn­hout ge­beur­de don­der­dag om 14u een on­ge­val tus­sen een fiets en een au­to. De fiet­ser raak­te licht­ge­wond.

Grob­bendonk

De brand­weer werd gis­te­ren rond 16.45u op­ge­roe­pen voor een brand in de ate­liers van schrijn­wer­ke­rij Nys aan Ha­ne­g­oor in Bou­wel (Grob­bendonk). De scha­de bleef be­perkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.