Ex­tra trei­nen op komst

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

Spoor­weg­maat­schap­pij NMBS voert op zon­dag 10 de­cem­ber een nieu­we dienst­re­ge­ling in. Van en naar de Kem­pen breidt het trein­aan­bod hier­door licht uit. De trein tus­sen Mol en Has­selt rijdt op za­ter­dag voort­aan elk uur in plaats van om de twee uur.

Van­uit Mol ver­trekt er op zon­dag­avond een ex­tra stu­den­ten­trein via He­ren­tals, Lier en Me­che­len naar Leu­ven. Van­uit Brus­sel-Zuid rijdt er tij­dens de avond­spits op week­da­gen een ex­tra piek­uur­trein naar Mol. De piek­uur­trein ‘s och­tends tus­sen He­ren­tals en Lier rijdt ver­der door tot in Ant­wer­pen-Cen­traal. Ook in het sta­ti­on Noor­der­kem­pen in Brecht wor­den van­af zon­dag twee trei­nen rich­ting Ant­wer­pen toe­ge­voegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.