Stad draagt zorg voor waar­de­vol­le bo­men

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (hhm)

De olm (of iep) die bij de in­gang van het stads­park aan de Nieuwstraat staat, krijgt ein­de­lijk be­scher­ming. Groen vraagt dat al­lang, de stad gaat nu in op die vraag.

“Met­een trek­ken we ook een bud­get uit voor een boom­chi­rurg om an­de­re waar­de­vol­le bo­men in He­ren­tals te on­der­zoe­ken en te be­han­de­len”, zegt sche­pen van Leef­mi­li­eu Mien ‘what’s in a na­me’ Van Ol­men (CD&V).

Op 18 de­cem­ber zal een boom­chi­rurg de olm, die als een van de wei­ni­ge in Vlaan­de­ren de ge­vrees­de ol­men­ziek­te over­leef­de, on­der­zoe­ken. Ook de wor­tels krij­gen aan­dacht. De vraag daar­voor kwam van Lie­ve Snauwaert (Groen), maar de stad breidt het bo­men­on­der­zoek uit. “We heb­ben een bud­get van 4.000 eu­ro ”, zegt sche­pen Van Ol­men. Ook de al­leen­staan­de boom in de Wol­straat en de bo­men in de Koe­ter­straat en de Mo­len­vest wor­den on­der­zocht. In sa­men­wer­king met Re­gi­o­naal Land­schap wor­den ook de la­nen naar kas­teel de Ghel­lin­ck, in de Kruis­straat en in het Kei­nin­ge­bos in Noor­der­wijk ge­keurd.

De ver­waar­loos­de bo­men in het meer dan hon­derd jaar ou­de ar­bo­re­tum aan het park Le Pai­ge kre­gen al een in­spec­tie en wer­den on­der han­den ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.