Ka­tin­ka Bas­s­leer fa­vo­rie­te voor ei­gen club

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (basp)

Ka­tin­ka Bas­s­leer start zon­dag in Booischot als fa­vo­rie­te. Ze hoopt voor ei­gen club haar 46ste veld­loop­ze­ge te be­ha­len.

Na een moei­lijk zo­mer­sei­zoen komt Bas­s­leer weer he­le­maal bo­ven wa­ter. Ze won de cross in Duf­fel en in de Cross­cup­man­ches van Mol en Roe­se­la­re werd ze tel­kens vijf­de Bel­gi­sche bij de ju­ni­o­res.

“Het gaat stil­aan be­ter en be­ter”, ver­telt de loop­ster van AVZK. “Om­dat mijn zo­mer echt niet goed was, is het fijn om te mer­ken dat ik op­nieuw ster­ker word. Mijn laat­ste wed­strijd, de Cross­cup in Roe­se­la­re, was mijn bes­te.”

In Booischot hoort ze bij de fa­vo­rie­ten. “Ik hoop te win­nen bij de ju­ni­o­res”, spreekt ze dui­de­lij­ke taal. “Het zal na­tuur­lijk af­han­gen van de te­gen­stand. Maar voor ei­gen club vind ik het al­tijd fijn om te lo­pen, ook al is Booischot niet mijn fa­vo­rie­te par­cours. Het is iets te snel. Ik heb het lie­ver zwaar­der. Maar ik ken er de om­ge­ving goed en vind het su­per om voor mijn sup­por­ters en voor ei­gen club te lo­pen.”

Hoe­wel ze pas eind de­ze maand haar 18de ver­jaar­dag viert, heeft Bas­s­leer al een mooi pal­ma­res. “In Duf­fel won ik on­langs mijn 45ste veld­loop. Als ik zon­dag win, zou dat mijn 46ste veld­loop­ze­ge ooit zijn. Ik heb al te­gen mijn ou­ders ge­zegd dat als ik de 50 haal, we het moe­ten vie­ren met een eten­tje. Dat is nu wel een doel.”

De stu­den­te uit Herselt hoopt dat ze haar re­gel­maat kan aan­hou­den en nog een stap­je voor­uit kan zet­ten. “De­ze win­ter hoop ik voor­al voor­uit­gang te boe­ken en op het BK sterk te pres­te­ren. Voor de rest heb ik niet echt spe­ci­fie­ke ver­wach­tin­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.