“Voor zo'n club wou ik niet meer spe­len”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (stro)

Me­ris Du­rako­vic staat met KK Mal­le-Beer­se te­gen­over Proost Lier, de ploeg waar­mee hij aan het sei­zoen be­gon. “Plots kreeg ik er van het be­stuur te ho­ren dat ik niet mocht mee­spe­len”, al­dus Du­rako­vic.

Du­rako­vic is nog al­tijd ont­stemd over zijn ver­trek bij Lier. “Het is al­le­maal be­gon­nen met een au­to-on­ge­luk dat ik in au­gus­tus had na een tor­nooi met Lier”, ver­telt Du­rako­vic. “Dat was heel se­ri­eus, want ik had mijn kaak­been ge­bro­ken en heb twee we­ken in het zie­ken­huis ge­le­gen. Ie­der­een had mij af­ge­schre­ven tot ja­nu­a­ri, maar ik kwam veel vroe­ger te­rug dan ver­wacht. Daar­voor had ik drie uur per dag ge­traind bij Lie­ven Maes­schal­ck. Na ze­ven of acht we­ken af­we­zig­heid stond ik weer op de trai­ning en de coach stond ver­steld dat ik zo scherp was. Hij wou me met­een mee­ne­men naar de vol­gen­de wed­strijd. Ik stond er, maar plots kreeg ik van het be­stuur te ho­ren dat ik niet mocht mee­spe­len. Ik zei dat ik een se­lec­tie had van de coach, maar Ronny Ceus­ters zei dat hij daar­over be­slis­te en niet de coach. Ik heb ach­ter­af ge­hoord dat hij in de kleed­ka­mers iets is gaan ver­tel­len over ver­ze­ke­rin­gen, maar dat is flau­we­kul. Ik heb al­les ge­re­geld met mijn ei­gen zorg­ver­ze­ke­ring en de hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring van mijn werk­ge­ver. In ie­der ge­val, voor zo'n club wou ik niet meer spe­len. De­ze week heb­ben ze blijk­baar ook de coach door­ge­stuurd. Het ver­baast me al­le­maal niets.”

On­der­tus­sen heeft Du­rako­vic het naar zijn zin bij Mal­le-Beer­se. “Ik had al eer­der con­tact ge­had met Frank Bel­mans, maar we had­den het nooit eer­der rond ge­kre­gen. Ik heb hem ge­con­tac­teerd en hij re­a­geer­de heel snel. Ik ben blij dat ik bij de­ze club te­recht kon. Het is een fa­mi­li­a­le en sta­bie­le club en het is heel dui­de­lijk wie wel­ke func­tie uit­oe­fent.”

Trak­ta­tie

Du­rako­vic zou nu graag de scalp van Proost Lier pak­ken. “Met de spe­lers wordt het een blij weer­zien, want ze heb­ben me al­tijd ge­steund en zijn me ook ko­men be­zoe­ken na mijn on­ge­val. Het is voor mij een match als een an­de­re, maar als we win­nen, dan trak­teer ik.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.