“Met de hui­di­ge vorm is al­les mo­ge­lijk”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (rwi)

Re­tie reist met ver­trou­wen af naar Wuust­we­zel. De ploeg is vier speel­da­gen on­ge­sla­gen en ging vo­ri­ge week win­nen bij Zoer­sel. “We spe­len ei­gen­lijk al een heel sei­zoen niet zo slecht, maar we ge­ven soms dom­me doel­pun­ten weg, ter­wijl we zelf wei­nig sco­ren”, zegt San­der Broeckx, die nog geen en­ke­le mi­nuut in de com­pe­ti­tie mis­te. “Op het veld van Ol­men is naar mijn me­ning de ken­te­ring in­ge­zet. We speel­den daar als een hecht blok en on­danks de kwa­li­tei­ten van Ol­men, voor mij de bes­te ploeg uit de reeks, pak­ten we er een punt. Die lijn kon­den we door­trek­ken en met een zes op zes te­gen Beek­hoek en Zoer­sel zijn we op­nieuw in de top zes te­recht­ge­ko­men. De top drie is voor ons te hoog ge­gre­pen, top zes moet kun­nen. Zon­dag hoop ik dat we de goe­de pres­ta­ties van de voor­bije we­ken kun­nen be­ves­ti­gen. In de heen­ron­de gin­gen we met 1-2 nipt on­der­uit te­gen Wuust­we­zel, de­ze keer zou ik er graag iets oog­sten. Met de hui­di­ge vorm is dat ze­ker mo­ge­lijk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.