“Ons pro­bleem? Dat we moe­ten win­nen”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

Beek­hoek voert een ver­be­ten strijd voor het be­houd. Voor de twee­de keer in am­per ze­ven da­gen krijgt het team een recht­streek­se con­cur­rent voor­ge­scho­teld. Te­gen Vlim­me­ren liep het fout en dus ho­pen de Ge­le­naars zon­dag wel de pun­ten thuis te hou­den te­gen Min­der­hout. “In de­ze twee mat­chen re­ken­den we op een zes op zes”, legt Tris­tan Schoo­nis uit. “Vo­ri­ge week was het een re­de­lijk even­wich­ti­ge match, maar door één goe­de ac­tie van Thijs En­gels liep het mis te­gen Vlim­me­ren. On­ze op­dracht is dui­de­lijk, we moe­ten meer doel­pun­ten sco­ren en min­der goals in­cas­se­ren. Dat is ge­mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan, al heb­ben we wel al be­we­zen dat we het kun­nen. On­ze 1-2 ze­ge op het veld van De Kem­pen gaf een boost, maar he­laas was het na één week al­weer uit­ge­werkt. Daar­door stijgt de druk el­ke wed­strijd. Ons pro­bleem is dat we moe­ten win­nen. Al­les zit echt te­gen, maar we moe­ten door­bij­ten en ge­lo­ven in een goe­de af­loop.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.