Bloe­men­meis­je gaat wer­ken voor ex-team van haar vriend

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (bow)

Lien Cra­poen, be­ter be­kend als een van de twee bloe­men­meis­jes van Flan­ders Clas­sics, gaat van­af 1 ja­nu­a­ri aan de slag bij wie­ler­ploeg Trek Se­ga­f­re­do. “Ik ga wer­ken voor het hos­pi­ta­li­ty­team en word ver­ant­woor­de­lijk voor een van de spon­sors: EA Tech­no­lo­gy, een groot Ame­ri­kaans soft­wa­re­be­drijf. Ik ga vol­gen­de week al mee op sta­ge met het team, als ken­nis­ma­king. Ik mag van thuis wer­ken, maar zal ui­ter­aard ook veel moe­ten rei­zen en aan­we­zig zijn op de events: de gro­te ron­des maar ook een­dags­wed­strij­den.” Cra­poen is de vrien­din van ren­ner Ed­ward Theuns, die van­af 1 ja­nu­a­ri Trek - Se­ga­f­re- do ruilt voor Sun­web. “Een ge­luk­ki­ge sa­men­loop van om­stan­dig­he­den”, zegt ze. “Het is be­ter dat we niet voor het­zelf­de team wer­ken. En ik zal hem wel meer zien door­dat ik thuis kan wer­ken en ook op de koer­sen zul­len we me­kaar tref­fen, zo­als in Pa­rijs - Ni­ce bij­voor­beeld. Maar meer dan een ‘hal­lo’ zal er dan niet in­zit­ten. Ik moet wer­ken, hè.” Gio­van­ni Van der Smis­sen en zijn vrien­din Sha­na Cal­laij zijn vu­ri­ge sup­por­ters van Beer­schot Wil­rijk. Zelfs op va­kan­tie in Oos­ten­rijk mag hun paars-wit­te sjaal niet ont­bre­ken. Wie zich­zelf in een op­val­lend de­cor fo­to­gra­feer­de of liet fo­to­gra­fe­ren met at­tri­bu­ten van zijn of haar fa­vo­rie­te club of een foto uit de ou­de doos van zich­zelf met een sup­por­ters­at­tri­buut heeft, mag die foto’s mai­len naar gvas­port@con­cen­tra.be

FOTO RR

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.