Ant­werp te­gen Beer­schot

Dis­cus­sie over fu­sie in Kaf­fee van Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (mf)

Het ging er al bij al ge­moe­de­lijk aan toe gis­ter­avond in het Kaf­fee Van Ant­wer­pen tij­dens een ‘rechts­zaak’ over één gro­te Ant­werp­se voet­bal­club. Ad­vo­ca­ten Walter Da­men (Beer­schot Wil­rijk­sup­por­ter) en Jor­gen Van Laer (Ant­werp­fan) na­men het te­gen el­kaar op.

Toch was er aan sfeer geen ge­brek, met een goe­de mix van sup­por­ters in de zaal. Da­men pleit­te voor de fu­sie­club Beer­schot United, die al­le clubs te­gen 2050 heeft op­ge­slokt. Van Laer ap­pel­leer­de aan het club­ge­voel en de sfeer van de der­by die nooit ver­lo­ren mag gaan. Dank­zij de co­me­dians van de Bel­gi­sche Im­pro­vi­sa­tie­li­ga, die zo­wel de rol van rech­ter als ju­ry voor hun re­ke­ning na­men, bleef het ge­heel luch­tig. In de con­cert­zaal zorg­de Bent Van Looy voor am­bi­an­ce, na­dat eerst het jon­ge ta­lent Oli­via Trap­pe­niers uit Deur­ne en de Ant­werp­se vrou­wen van Un­ma­de Beds de zaal stil had­den ge­kre­gen.

FOTO'S KIONI PAPADOPOULOS

Bei­de ad­vo­ca­ten be­plei­ten hun zaak voor de ju­ry.

Un­ma­de Beds aan het werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.