Pa­les­ti­na

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - MARK DE QUIDT,

Als er een jood­se re­ac­tie ge­vraagd wordt op de ge­beur­te­nis­sen in Pa­les­ti­na, dan komt al­tijd Mi­chael Frei­lich aan het woord. Waar­om geen jo­den la­ten re­a­ge­ren die niet het Is­ra­ë­lisch re­gime steu­nen, niet het zi­o­nis­me ver­de­di­gen en die so­li­dair zijn met de Pa­les­tij­nen? Nu wordt een een­zij­dig beeld op­ge­han­gen van de jood­se ge­meen­schap in Ant­wer­pen en Vlaan­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.