Jo­ke Em­mers haalt eer­ste fi­na­le­week Laat­ste sei­zoen pas te zien in 2019

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - (jdr)

De win­naar van gis­ter­avond: Sam­my Mah­di, voor­zit­ter van Jong CD&V, op­nieuw ver­ge­zeld door zijn hond.

De ver­lie­zer: Bart So­mers. Ac­tri­ce Jo­ke Em­mers was te sterk voor de bes­te bur­ge­mees­ter ter we­reld. Em­mers had zelfs de af­le­ve­ring kunnen win­nen, maar kon maar niet op de ach­ter­naam ‘Clot- te­mans’ van de pa­ra­chu­te­moord ko­men.

Maan­dag be­gint de eer­ste fi­na­le- week. Daar­in spe­len Sam­my Mah­di en Jo­ke Em­mers te­gen Lin- de Mer­ck­poel van Stu­dio Brus­sel.

Sop­hie Tur­ner, de ac­tri­ce die in Game of Thrones de rol van San­sa Stark speelt, heeft ver­klapt dat het acht­ste en laat­ste sei­zoen van de HBO-se­rie pas in 2019 op de Ame­ri­kaan­se tv zal ko­men. Tur­ner ver­tel­de in een in­ter­view dat de op­na­men in ok­to­ber zijn ge­start en dat ze nu nog zes tot ze­ven draai­maan­den te gaan heb­ben. Re­ken daar de post­pro­duc­tie bij en dan komt 2019 ake­lig dicht­bij. Bij wij­ze van troost gaf Tur­ner nog mee dat er “tv-ge­schie­de­nis zal wor­den ge­schre­ven” met het laat­ste Game of Thrones-sei­zoen. “Er zul­len veel tra­nen vloei­en.”

Lees meer op gva.be/de­slim­ste­mens

FOTO'S JORIS HERREGODS, BELGA

Met de klok mee: de mu­se­um­shop, de lees­zaal on­der het dak, het eer­ste DI­VA-lint­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.