De­mir legt werk­ge­vers ‘po­si­tie­ve ac­tie’ uit

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - (blg)

Het ka­bi­net van staats­se­cre­ta­ris voor Ge­lij­ke Kan­sen Zu­hal De­mir (N-VA) gaat con­tact op­ne­men met de werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties in­za­ke ‘po­si­tie­ve ac­tie’ bij de aan­wer­ving van per­so­neel. Dat zegt het in een re­ac­tie op een opi­nie­stuk van Els Keyts­man van Ge­lij­ke­kan­sen­cen­trum Unia, waar­in die er­op aan­drong werk te ma­ken van de in de an­ti­dis­cri­mi­na­tie- en an­ti­ra­cis­me­wet aan­ge­kon­dig­de ‘po­si­tie­ve ac­ties’. Vol­gens Unia heb­ben veel werk­ge­vers daar vra­gen over. Het ka­bi­net-De­mir wil de werk­ge­vers con­tac­te­ren, maar stelt dat ‘po­si­tie­ve ac­tie’ niet mag neer­ko­men op ‘po­si­tie­ve dis­cri­mi­na­tie’. “Voor ie­de­re po­si­tie­ve dis­cri­mi­na­tie is er ie­mand die ne­ga­tief be­je­gend wordt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.