Fou­te 75 mil­joen wordt te­rug­be­taald

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - (blg)

De Ka­mer­com­mis­sie Be­drijfs­le­ven heeft een wets­ont­werp goed­ge­keurd dat de weg moet vrij­ma­ken voor de dis­tri­bu­tie­net­be­heer­ders om een be­drag van 75 mil­joen eu­ro te­rug te stor­ten aan de Vlaam­se elek­tri­ci­teits­ver­brui­kers. Dat geld werd te veel be­taald door een fou­te in­schat­ting van de fe­de­ra­le ener­gie­bij­dra­ge. In Wal­lo­nië en Brus­sel werd het pro­bleem eer­der al op­ge­lost. De tekst moet bin­nen­kort nog groen licht krij­gen in de ple­nai­re Ka­mer.

Vol­gens Ka­mer­lid Eg­bert La­chaert (Open Vld) gaat het per fac­tuur niet over gro­te be­dra­gen, “maar juist is juist”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.