Rond­plein in een nieuw kleed­je

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND -

• Het Rond­plein heeft de laat­ste vijf jaar heel wat veran­de­rin­gen on­der­gaan. Geen en­kel ge­bouw rond het Mol­se cen­trum­p­lein staat nog leeg. De leeg­staan­de pan­den wer­den de af­ge­lo­pen ja­ren af­ge­bro­ken of ge­re­no­veerd en in­ge­no­men door nieu­we ap­par­te­men­ten en win­kel­ruim­tes. In to­taal telt het Rond­plein nu 106 woon­een­he­den 11 han­dels­ruim­tes ex­tra. Ook in de na­bije om­ge­ving van het Rond­plein zijn er nog tien­tal­len ap­par­te­men­ten op til in ver­schil­len­de pro­jec­ten:

(klaar sinds 2014) 18 ap­par­te­men­ten en 2 han­dels­ruim­tes

- Re­si­den­tie Rond­plein:

(klaar sinds 2017)

15 ap­par­te­men­ten, 1 pen­thou­se en 4 han­dels­ruim­tes

- Re­si­den­ce The Squa­re:

(klaar sinds 2017) 11 ap­par­te­men­ten en 3 han­dels­ruim­tes

- Re­si­den­tie BelAr­te:

(klaar in 2019)

32 er­ken­de as­sis­ten­tie­wo­nin­gen (ser­vi­ce­flats)

- Re­si­den­tie De Schans:

(klaar in 2020) 26 ap­par­te­men­ten en 2 han­dels­ruim­tes

- Re­si­den­tie De Ka­zer­ne:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.