Rechts­back Ba­gayo­ko (OHL) is op­tie voor KV Me­che­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (dvd, thst)

Ro­de lan­taarn KV Me­che­len hoopt van­daag nog een slag te slaan. Het zoekt een rechts­back en een con­cre­te op­tie is Ma­ma­dou Ba­gayo­ko van OHL. De­nis van Wijk haal­de de 28-ja­ri­ge Ivo­ri­aan­se in­ter­na­ti­o­nal eer­der dit sei­zoen naar Leu­ven en nu mo­ge­lijk naar KV. Een over­gang is be­spreek­baar voor OHL. Ba­gayo­ko heeft als troe­ven zijn de­fen­sie­ve agres­si­vi­teit en po­ly­va­len­tie, hij kan ook op links spe­len. Aan­ge­zien Van Cleem­put en Pau­lus­sen nu on­be­schik­baar zijn, is een ex­tra back wel­kom. Een ex­tra spits ei­gen­lijk ook. Vol­gen­de week is er de cru­ci­a­le match te­gen Eu­pen en Ni­co­las Ver­dier is er dan niet bij. De Fran­se spits wordt ge­huurd van Eu­pen, maar in het con­tract werd een clau­su­le op­ge­no­men waar­in staat dat hij niet te­gen zijn ‘ex’-club mag spe­len. KV mist al­licht ook Fa­tos Be­qi­raj. De Ge­schil­len­com­mis­sie schorst hem voor twee du­els na zijn uit­slui­ting te­gen STVV, KV gaat wel nog in be­roep. De pis­te-Igor de Ca­mar­go werd al­vast on­der­zocht. De 34-ja­ri­ge Bra­zi­li­aans-Bel­gi­sche aan­val­ler zag een over­stap naar KV wel zit­ten, maar de voor­zit­ter van APOEL Nicosia wou hem niet la­ten gaan.

FOTO KMS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.