Scholz en Mitro­vic in de kern

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Ad­mi­ni­stra­tief is al­les op tijd af­ge­han­deld, dus zit­ten de Brug­se aan­win­sten Ma­tej Mitro­vic en Alexan­der Scholz met am­per één trai­ning in de be­nen al met­een in de kern voor de be­ker­wed­strijd te­gen Standard. Voor­al voor Scholz wordt het dus een spe­ci­a­le de­buut­match. “Met hen ha­len we kwa­li­teit”, al­dus trai­ner Ivan Le­ko. “En we heb­ben hen ook no­dig.”

Le­ko mist ach­ter­in de ge­bles­seer­de Sau­lo De­car­li en Benoît Pou­lain en kiest daar­om wel­licht op­nieuw voor Jor­di Van­ler­berg­he naast het duo Me­che­le - Dens­wil. Li­or Re­fae­lov (ham­string­bles­su­re) ont­breekt nog steeds. Club en Standard tref­fen el­kaar van­avond voor de ne­gen­de keer in de be­ker. Van de laat­ste vier du­els won Club er drie. Het eni­ge ver­lo­ren du­el was de fi­na­le in 2016, toen Standard in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on met 1-2 wist te win­nen.

Ken­neth Ver­meer (doel­man Club Brug­ge)

‘‘Er wordt in het voet­bal vaak ge­spro­ken over rit­me, maar ik vind dat voor een doel­man fo­cus het be­lang­rijk­ste blijft. En die kan ik al­tijd vast­hou­den.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.