“Voor­zit­ter sprak mij niet over ont­slag”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (lvdw)

Koen De Bra­ban­der, CEO van de voet­bal­bond, ligt zo­zeer on­der vuur dat een ont­slag dreigt. De 53-ja­ri­ge De Bra­ban­der wordt een ge­brek aan lei­der­schap, com­mu­ni­ca­tie en vi­sie ver­we­ten. On­der meer om­dat hij twee werk­ne­mers van de bond op een nog­al on­han­di­ge ma­nier heeft ont­sla­gen. De raad van be­stuur moet be­slis­sen of ze de sa­men­wer­king met De Bra­ban­der al dan niet stop­zet. “Ik heb een plan en wil dat uit­wer­ken”, al­dus De Bra­ban­der in een kor­te re­ac­tie. “In een fe­de­ra­tie moet je dan wat hin­der­nis­sen over­win­nen, maar ik ben vast van plan dat te doen. Of er een ont­slag zit aan te ko­men, weet ik niet. Ik sprak van­och­tend naar aan­lei­ding van de be­richt­ge­ving daar­om­trent nog met voor­zit­ter Gerard Li­nard en die sprak toch niet over een ont­slag. Ik blijf in elk ge­val po­si­tief en wil vol en­thou­si­as­me mijn plan uit­wer­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.