Ex-voor­zit­ster KVLV wil sjerp

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - EDDY MEULEMANS (ema)

N-VA in Retie schuift een vrouw naar vo­ren als kan­di­daat-bur­ge­mees­ter: ge­we­zen KVLV-voor­zit­ster en hui­dig sche­pen van Land­bouw en Ge­zin Kris­tel Pel­ck­mans. Sche­pen van Sport en On­der­wijs Tho­mas Wy­nants staat op de twee­de plaats. “Wij zien Retie als een lan­de­lij­ke ge­meen­te waar de ziel van de ver­e­ni­gin­gen een voor­beeld is waar­aan de he­le ge­meen­schap zich kan spie­ge­len”, zegt Wy­nants. “Ook in­spraak is cru­ci­aal. Het is niet on­ze stijl om bo­ven de hoof­den van de Re­tie­naar te be­stu­ren.” In het hui­di­ge ge­meen­te­be­stuur vormt N-VA, die zelf maar 2 van de 21 ze­tels heeft, een co­a­li­tie met de par­tij van bur­ge­mees­ter Patrick Geu­ens (Nieuw Retie).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.