Kraak­je red­de Bor­nems school­tje van de on­der­gang

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS -

Wat is er nog ge­wor­den van Kraak­je Pluim­staart, het eek­hoorn­fi­guur­tje waar­mee Tan­te Ter­ry zo lang Klein Klein Kleu­ter­tje pre­sen­teer­de? Die red­de na zijn te­le­vi­sie­pen­si­oen ge­woon nog een school van de on­der­gang. “Kraak­je heeft hier een ere­plaats”, zegt Wim Van der Don­ck, di­rec­teur van het kleu­ter­school­tje in Ei­kevliet, met am­per één klas­je en 12 kleu­ter­tjes één van de klein­ste van Vlaan­de­ren. Ei­kevliet is een ge­hucht van Bor­nem, en het school­tje moet al ja­ren vech­ten voor haar voort­be­staan.

“Op een be­paald mo­ment zag het er echt naar uit dat het hier ge­daan was”, zegt Van der Don­ck. “Tan­te Ter­ry’s klein­zoon Jo­nas zat hier toen. Ter­ry heeft ons toen ge­zegd dat ze er al­les aan zou doen om de school te red­den. Ze heeft Kraak­je de mas­cot­te van on­ze school ge­maakt en hem hier een plaats ge­ge­ven. We heb­ben er ons voort­be­staan aan te dan­ken. Kraak­je staat hier nog, wel­is­waar ach­ter glas. Hij is na zes­tig jaar zo broos ge­wor­den dat hij met­een in stuk­ken zou val­len in de han­den van een kleu­ter­tje.” (tlb, tdk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.