Veel te lief om iets te wei­ge­ren

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS -

Tan­te Ter­ry was niet al­leen op te­le­vi­sie de lief­ste tan­te van Vlaan­de­ren. Ook in het echt mocht je al­les aan haar vra­gen, ver­telt on­ze re­por­ter Kris­tin Mat­thys­sen.

In de zo­mer van 2001 liep in Ga­zet

• van Ant­wer­pen de zo­mer­reeks ‘Wat is er ge­wor­den van?’ Het is niet mak­ke­lijk om daar­voor men­sen te be­na­de­ren, om­dat de ge­ïn­ter­view­de dan di­rect het eti­ket ‘pas­sé’ op­ge­plakt krijgt. Maar Tan­te Ter­ry was veel te lief om iets te wei­ge­ren.

En zo kwam het dat we be­gin au­gus­tus 2001, ze was toen 69, in de tuin van haar wit­te land­huis­je in Ka­pel­len za­ten. Vroe­ger heet­te de straat de Ro­zen­hof­laan in Eke­ren. Tot de fu­sie met Ka­pel­len kwam. Om­dat er in Ka­pel­len al een Ro­zen­laan be­stond, doop­te de ge­meen­te de straat om tot Gou­den­re­gen­laan, ver­wij­zend naar de gou­den­re­gen die Ter­ry er des­tijds tij­dens tv-op­na­mes met haar kind­jes van het kleu­ter­kwar­tier­tje had ge­plant.

Haar zoon bleek haar al­les, en stie­kem zag je haar ver­lan­gen naar dat klein­kind dat ze nog niet had. Ik was heel blij toen ik in 2006 in de krant las dat ze als­nog oma was ge­wor­den.

Na het in­ter­view bleef ik haar te pas en te on­pas bel­len wan­neer de re­dac­tie – vaak laat op de avond – re­ac­ties van BV’s vroeg als er plots nieuws op­dook. Een aan­slag. De dood van ko­nin­gin Fa­bi­o­la. Al­leen Tan­te Ter­ry en Ro­ger De Vlae­min­ck wa­ren té be­leefd om de hoorn neer te leg­gen. Voor die­zelf­de zo­mer­reeks in

2001 mocht ik ook Bas­sie & Adri­aan in­ter­vie­wen. Een voor­beeld hoe jeugd­hel­den, wan­neer je ze in het echt ont­moet, van hun voet­stuk kun­nen val­len. Bei­den 25 ki­lo zwaar­der – daar kon­den ze niks aan doen na­tuur­lijk – maar die ant­woor­den! Of ze ooit ru­zie met me­kaar had­den ge­maakt? “Dat gaat jouw geen barst an!”, snauw­de Bas­sie, ter­wijl hij ge­woon in mijn bij­zijn op het toi­let ging zit­ten.

Mijn doch­ter­tje van zes leert nu De drie klei­ne zwijn­tjes en Vrouw Hol­le ken­nen via de Po­ly­dor-LP’s ‘Tan­te Ter­ry ver­telt’, waar ik als kind naar luis­ter­de. De Ef­te­ling vindt ze dood­eng. In het Sprook­jes­bos krijg ik haar in geen en­ke­le pad­den­stoel. Maar de stem van Tan­te Ter­ry op vi­nyl, die ver­trouwt ze wel. Hal­lo Ka­pel­len? Kun­nen we de Gou­den­re­gen­laan niet ver­an­de­ren in

Tan­te Ter­ry­s­traat?

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.