Vijf trans­mi­gran­ten ont­dekt in vracht­wa­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

In de laad­ruim­te van een vracht­wa­gen in de Ate­a­laan zijn dins­dag­voor­mid­dag vijf trans­mi­gran­ten aan­ge­trof­fen. De be­stuur­der van de Turkse vracht­wa­gen hoor­de rond 10.45u iets in de laad­ruim­te. Toen hij ging kij­ken, trof hij er vijf vol­was­sen man­nen in goe­de ge­zond­heid aan. Ze wa­ren af­kom­stig van het Afri­kaan­se land Eritrea. De vracht­wa­gen­chauf­feur heeft de po­li­tie ge­beld. Die heeft het vijf­tal op­ge­pakt en ter be­schik­king ge­steld van de dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.