“We pro­be­ren op­nieuw de ploe­gen­tijd­rit te win­nen”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Van Avermaet be­gint aan de Ron­de van Va­len­cia met één groot doel: net als vo­rig jaar wil hij vrij­dag met BMC de ploe­gen­tijd­rit win­nen tus­sen Po­ble Nou de Be­ni­ta­txell en Cal­pe. “Met ie­mand als Ste­fan Küng in de ploeg moet dat ze­ker kun­nen”, zegt Van Avermaet. “Maar het par­cours is kor­ter en veel tech­ni­scher. Je kan de gro­te ver­mo­gens veel min­der kwijt. Jam­mer ook dat de tijd­rit pas op dag drie valt. Vo­rig jaar be­gon­nen we met de chro­no en kon ik even de lei­ders­trui dra­gen.”

“Ver­der zie ik wei­nig kan­sen voor me­zelf. Er zijn geen aan­kom­sten berg­op en geen rit­ten met een se­lec­tie­ve klim in de fi­na­le. Don­der­dag in Al­buixech is er een kans­je, maar dan zal al­les moe­ten mee­zit­ten.”(jp­dv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.