Veel Bel­gen in Bessèges

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Met de start van de Ster van Bessèges en de Herald Sun Tour van­daag komt het wie­ler­sei­zoen stil­aan he­le­maal op gang. Ook al moe­ten bei­de rit­ten­wed­strij­den, die tot zon­dag du­ren, het met een be­schei­den deel­ne­mers­veld stel­len. In de Au­stra­li­sche Herald Sun Tour ko­men met Mit­chel­ton-Scott en Trek-Se­ga­f­re­do slechts twee WorldTour­ploe­gen aan de start. Bel­gen rij­den er al he­le­maal niet. Dan is de start­lijst in Bessèges in­te­res­san­ter. Ook daar te­ke­nen slechts twee World-Tour­ploe­gen pre­sent, maar ma­ken de ve­le land­ge­no­ten de wed­strijd boei­end. Zo brengt Co­fi­dis Clae­ys, Van­bil­sen en Van Staey­en aan de start, ko­men De Bac­ker en Van Gen­ech­ten voor Vi­tal Con­cept in ac­tie en stu­ren zo­wel Wan­ty Grou­pe Go­bert, Ve­randas Wil­lems-Cre­lan, Sport Vlaan­de­ren-Ba­loi­se, Veran­clas­sic als het con­ti­nen­ta­le Ci­bel-Ce­bon een ploeg.(wvo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.