“Als Wout in zijn wiel blijft, zal de druk toe­ne­men”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Zo won hij

Top­fa­vo­riet Lars Boom ver­kon­dig­de voor­af dat hij in ei­gen land niet wou, maar we­reld­kam­pi­oen zou wor­den. Het zet­te kwaad bloed bij de Bel­gen. “Voor­al bij Nys en Wel­lens. De week voor het WK gin­gen we met de Bel­gi­sche se­lec­tie op af­zon­de­ring. Nys nam het woord: Dat gaat hier geen waar zijn dat Boom we­reld­kam­pi­oen wordt. Toen ke­ken ze naar mij, het was mijn eer­ste WK bij de profs. Ik zei: We zien wel. Ik ging zelf wel be­pa­len waar en wan­neer ik zou aan­val­len.” In de wed­strijd val­len de Bel­gen aan als gek­ken. Al­bert pro­beert het als vier­de. “Het juis­te mo­ment. De Ne­der­lan­ders wa­ren even bui­ten adem van het be­ant­woor­den van de vo­ri­ge aan­val­len.” Al­bert blijft voor­op en wordt we­reld­kam­pi­oen.

Boom gaat af en ein­digt pas twin­tig­ste.

Ge­lij­ke­nis­sen met nu

Ook in de aan­loop naar dit WK trok de Bel­gi­sche WK-ploeg op af­zon­de­ring. “Ik denk dat Ma­thieu op de grond ligt van het la­chen wan­neer de Bel­gen pra­ten over een tac­tisch ploe­gen­spel. Er kan maar één Belg een rol spe­len en dat is Wout.” Al­bert mis­te het gros van dat sei­zoen door een ge­scheur­de milt in Asper-Ga­ve­re. “Van­af no­vem­ber zet­te ik al­les op het WK. Dat ik in de laat­ste twee We­reld­be­ker­wed­strij­den slechts vijf­de en ne­gen­de werd, maak­te niks uit. De dag voor de We­reld­be­ker in Mil­aan ging ik nog uren­lang op het par­cours trai­nen. Het was zelfs al don­ker toen ik stop­te. Paul Hery­gers is mij toen nog te­gen­ge­ko­men: Wat ben jij hier aan het doen? Ik: We­reld­kam­pi­oen word je niet zo­maar.”

“Ook Wout is dit sei­zoen al­lang op het WK ge­fo­cust. Na het BK zijn we met een al­ter­na­tief trai­nings­pro­gram­ma ge­start. Net als ik des­tijds heeft hij de dag voor Nom­may zeer lang ge­traind op het par­cours. Die trai­nin­gen had­den hun weer­slag. De zo­ge­naam­de ge­ne­ra­le re­pe­ti­ties in Nom­may en Hoog­er­hei­de gin­gen de mist in. Tja. Wan­neer hij zon­dag vol­gens plan nog twee pro­cent be­ter is, heeft dat wel ge­loond.”

Tips voor Wout

“Ma­thieu zal wel druk voe­len. Het móét voor hem. Hoe lan­ger Wout in zijn wiel blijft, hoe meer die druk zal toe­ne­men. Ik wil ze niet te eten ge­ven, de top­fa­vo­rie­ten die op het WK faal­den. Op een WK ge­beurt er al­tijd iets on­ver­wachts.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.