Man heeft blauw zwaai­licht in au­to

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (tdk)

De po­li­tie van de zo­nes Heist, ● Bo­du­kap en Lier heb­ben in de nacht van don­der­dag op vrij­dag een con­tro­le­ac­tie ge­hou­den. In to­taal con­tro­leer­de de po­li­tie 54 au­to’s en 67 per­so­nen. Eén be­stuur­der had te­veel ge­dron­ken en leg­de een po­si­tie­ve adem­test af. Eén per­soon had drugs op zak en in de au­to van een der­de per­soon trof de po­li­tie een blauw zwaai­licht aan. Dat werd in be­slag ge­no­men. De po­li­tie zet­te ook een au­to aan de kant die al een tijd niet meer naar de au­to­keu­ring was ge­weest. Het keu­rings­be­wijs bleek al een poos­je ver­val­len te zijn. Ook in de toe­komst zal de po­li­tie nog meer ac­ties uit­voe­ren in de streek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.