Zoek­ac­tie naar ‘ge­spron­gen’ meis­je

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (tdk)

Aan de brug over de Post­ze­gel­laan ● heb­ben po­li­tie, brand­weer en me­disch per­so­neel gis­ter­och­tend een zoek­ac­tie ge­hou­den naar een meis­je dat mo­ge­lijk van de brug was ge­spron­gen of ge­val­len. Een au­to­mo­bi­list had de po­li­tie ge­a­lar­meerd om­dat hij vond dat een meis­je zich vreemd ge­droeg op de brug. De hulp­dien­sten hiel­den zo­wel op de brug als on­der de brug een zoek­ac­tie. Ze zoch­ten ook op het wa­ter, maar uit­ein­de­lijk trof­fen ze het meis­je ner­gens aan. De zoek­ac­tie werd ook snel op­ge­pikt door de so­ci­a­le me­dia. Ge­luk­kig kon de po­li­tie snel be­ves­ti­gen dat er nie­mand van de brug was ge­spron­gen of ge­val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.