Jan Ver­tong­hen kan in ok­to­ber re­cord van Jan Ceu­le­mans bre­ken

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

De KBVB heeft klaar­heid ge­schept in­za­ke het aan­tal A-caps van Jan Ver­tong­hen. Er was wat on­dui­de­lijk­heid over ont­staan, maar de Waas­lan­der heeft wel de­ge­lijk 95 caps ach­ter zijn naam staan en kan dus te­gen Bosni­ëHer­zeg­o­vi­na op 7 ok­to­ber het re­cord van Jan Ceu­le­mans (96 caps) eve­na­ren, om ver­vol­gens op 10 ok­to­ber in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on te­gen Cy­prus al­leen re­cord­hou­der te wor­den. Door te spe­len in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van be­gin sep­tem­ber in en te­gen Grie­ken­land ging Ver­tong­hen Tim­my Si­mons (94 caps) voor­bij.

FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.