WERELDBEKER IN IOWA CITY, VER­E­NIG­DE STATEN

Wout van Aert en Ma­thieu van der Poel sa­men aan ta­fel in Iowa City

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Eind vo­rig sei­zoen had­den ze er even geen tijd en goes­ting meer voor. Te veel ge­doe rond het WK, te veel op me­kaars kop moe­ten kij­ken. Maar een mil­de zo­mer en een mis­luk­te ge­za­men­lij­ke aan­val in de Ron­de van Lim­burg la­ter kan het weer wel. Een dub­bel­in­ter­view met de twee ren­ners die tot diep in ja­nu­a­ri weer de wie­ler­pa­gi­na’s in uw krant zul­len vul­len. Ma­thieu van der Poel en Wout van Aert, ex­clu­sief van­uit Ame­ri­ka. “We zijn al­lang niet meer kwaad, en ze­ker niet op me­kaar.”

“Jij ook last van jet­lag?” ● “Valt wel mee. Ik slaap hier veel.” “Ken ik. Va­n­och­tend veel ge­traind?” “Een paar uur­tjes los­rij­den. Het­zelf­de als jij, neem ik aan.”

De eer­ste We­reld­be­ker­wed­strijd is nog drie da­gen weg. Bui­ten valt de nacht over Iowa City. Bin­nen, in de lob­by van de plaat­se­lij­ke She­ra­ton, hou­den Van Aert en Van der Poel het bij wat on­schul­dig ge­keu­vel. On­ge­stoord. Nu nog wel. Want straks zijn ze weer maan­den­lang tot me­kaar ver­oor­deeld. Met al­le ge­vol­gen van dien.

Wout, toen we je half au­gus­tus ● sms’ten met de vraag voor dit dub­bel­in­ter­view, was daar met­een een be­richt­je te­rug: ‘Joe­pie, we zijn ver­trok­ken.’

Van Aert: (lacht) “Om­dat het zo ty­pisch is. Maan­den­lang kan ik vrij on­ge­stoord mijn weg­pro­gram­ma af­wer­ken, maar het veld­rit­sei­zoen is daar en met­een gaat het, in één adem, weer over mij en Ma­thieu. Maar: geen erg, hoor.”

Hoe kan het an­ders? Zelfs een ● ren­ner als Toon Aerts laat we­ten dat hij al heel te­vre­den zal zijn als hij der­de kan wor­den ach­ter jul­lie twee.

Van der Poel: “Raar, vond ik. Het is niet echt de men­ta­li­teit die je moet heb­ben. An­der­zijds, we moe­ten eer­lijk zijn: als je on­ze zo­mer ziet… Of de cross vo­ri­ge week in Ee­klo. Het was geen par­cours waar­op je mak­ke­lijk ie­mand kon los­sen. Maar zo­dra Wout of ik echt aan­zet­ten, re­den we best snel weg van de rest. Tja.”

Be­grij­pen jul­lie de vrees voor ● een heel mo­no­toon sei­zoen, met al­tijd de­zelf­de na­men op één en twee?

Van Aert: “Nee. He­le­maal niet. Hoe­zo mo­no­toon? Heb­ben wij vo­rig sei­zoen dan geen heel mooie du­els uit­ge­voch­ten? Dat was bij­na nooit saai.”

Van der Poel: “Nys heeft tien jaar lang al­les ge­won­nen. Werd er toen ge­zeurd dat het mo­no­toon was? In veel spor­ten is het zo. In het voet­bal zijn het ook al­tijd de­zelf­de ploe­gen die al­les win­nen. Zie maar naar de Cham­pi­ons League. Daar klaagt nie­mand over.”

Van Aert: “Zelfs op de weg. Als Sa­gan er­gens mee­doet, is hij er ook al­tijd dicht­bij.”

Al­dus een niet na­der te noe­men ● sport­di­rec­teur van een gro­te weg­ploeg: “Toch zou­den Van Aert en Van der Poel er goed aan doen om ook pak­weg Lau­rens Sweeck eens een cross met in­zet te la­ten win­nen. Zon­der af­wis­se­ling ha­ken

Van der Poel:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.