“Vol in on­ze kan­sen ge­lo­ven”

Yan­nick Ry­me­nants hoopt dat die eer­ste ze­ge er snel komt

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio -

Na twee uit­wed­strij­den en een ma­ge­re 1 op 6 speelt FC Duf­fel zon­dag een eer­ste keer aan de ei­gen Rooi­en­berg. Met Bo­cholt tref­fen de Duf­fe­laars met­een zwaar ge­schut.

Na de val­se start bij RC Ha­des ● kaap­te FC Duf­fel op ka­rak­ter een doel­pun­ten­loos ge­lijk­spel weg bij Vos­se­laar, waar het een uur lang met z’n tie­nen speel­de na de ro­de kaart van Rod­dy Kam­ba­la. Een eer­ste, wel­is­waar klein, suc­ces­je werd het dat al­les­zins het hoofd wat kon voe­den. “We kwa­men na een half­uur met tien te staan, maar knok­ten ons toch nog naar een ge­lijk­spel”, weet Yan­nick Ry­me­nants. “In dat op­zicht was het een klei­ne over­win­ning. Maar 1 op 6 is ui­ter­aard niet van die aard om eu­fo­risch te wor­den. We moe­ten voor­al ont­hou­den dat we in Vos­se­laar een pres­ta­tie neer­zet­ten waar we ver­der op kun­nen bou­wen.”

Liefst zon­dag al te­gen Bo­cholt. Een pit­ti­ge te­gen­stan­der die FC Duf­fel vo­rig sei­zoen noch­tans geen wind­ei­e­ren leg­de. “We speel­den er on­ze bes­te thuis­match te­gen en won­nen met 6-3. Op de slot­dag gin­gen we ook in Bo­cholt met 0-2 win­nen. Dat is geen en­ke­le ga­ran­tie voor nu, maar het geeft wel aan dat we vol in on­ze kan­sen moe­ten ge­lo­ven. Het is niet slecht dat we na drie wed­strij­den een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.