“Niet blind­sta­ren op stand”

Greg Van­de­ridt

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (bdva)

Eppegem trekt zon­dag naar Wolvertem, ● dat pun­ten­loos on­der­aan ben­gelt. “Dat wil niets zeg­gen na twee speel­da­gen. Het klas­se­ment heeft ons op dit ogen­blik nog niets te bie­den”, zegt coach Van­de­ridt.

Vo­ri­ge week ging Eppegem roem­loos on­der­uit te­gen een sterk Me­nen. Greg Van­de­ridt moest toen een re­sem spe­lers mis­sen en hoopt en­ke­le van hen te re­cu­pe­re­ren. “Ik be­schik wel over een kern die te­gen een stoot­je kan, maar als er zes te­ge­lijk weg­val­len, is het voor elk team moei­lijk om dat op te van­gen. Veel volk zal er ten op­zich­te van zon­dag niet te­rug­ke­ren, maar we mo­gen ons daar niet ach­ter ver­schui­len. El­ke ploeg heeft zijn pro­bleem­pjes. De ver­plaat­sing van zon­dag kon­digt zich moei­lijk aan. Zij heb­ben nog geen pun­ten, maar ik zag Wolvertem vo­rig week­end in Wer­vik spe­len en daar liet het een erg so­li­de in­druk. Met Lae­ren­bergh be­schikt het over een van de bes­te spit­sen uit de reeks. Ho­pe­lijk heeft mijn team zo’n be­ge­na­dig­de dag als in Dik­kel­ven­ne, want met die vorm en geest­drift moe­ten we van nie­mand bang zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.