Ge­meen­te richt twee­de BIN op

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - O.-L.-V.-Wa­ver (rouy)

Na de op­rich­ting van de buurt­in­for­ma­tie­net­wer­ken in het ge­hucht El­zestraat, krijgt nu ook On­ze-Lie­ve-VrouwWa­ver (Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver) een zo­ge­naamd BIN. Dat is het twee­de in de ge­meen­te.

“Via dit soort in­for­ma­tie­net­werk kun­nen in­wo­ners een oog­je in het zeil hou­den en ver­dach­te si­tu­a­ties door­ge­ven aan de po­li­tie”, ver­telt bur­ge­mees­ter Kri­s­tof Sels (N-VA). “Ver­vol­gens on­der­zoekt de po­li­tie de zaak en in­dien no­dig ont­van­gen de buurt­be­wo­ners een be­richt waar bij­voor­beeld pre­ven­tie­ve tips in staan.”

De in­wo­ners van de woon­kern On­ze-Lie­ve-Vrouw-Wa­ver kre­gen hier don­der­dag meer in­for­ma­tie over tij­dens een ver­ga­de­ring. “Bij de op­rich­ting van het BIN wordt ook een co­ör­di­na­tor aan­ge­steld die het le­den­be­stand be­heert, maar het is wel de be­doe­ling dat de in­wo­ners recht­streeks aan de po­li­tie rap­por­te­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.