“Ik maak me geen zor­gen als ik ons voet­bal zie”

Co­lin Coo­se­mans (doel­man KV Me­che­len)

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

KV Me­che­len­doel­man Co­lin Coo­se­mans, ex-Club Brug­ge, baal­de na de twee te­gen­goals. “Het zit ons niet mee”, zucht­te hij. “Bij de eer­ste goal week de bal af op Vi­tas, waar­door de bal klaar lag voor We­sley. Ook bij die twee­de te­gen­goal week de bal af. Als je met een 2-0-ach­ter­stand de rust in gaat, wordt het moei­lijk. We heb­ben al­les ge­pro­beerd, maar kon­den niet te­gensco­ren. We moe­ten nu blij­ven vech­ten, want er ko­men nu be­lang­rij­ke mat­chen aan die we moe­ten win­nen. Ik sta hier niet be­zorgd, en­kel ont­goo­cheld. Vo­rig jaar heb­ben we ook een ster­ke pe­ri­o­de ge­had. Als je ziet welk voet­bal we bren­gen, kun je je geen zor­gen ma­ken. Als je som­mi­ge an­de­re ploe­gen ziet voet­bal­len, dan moe­ten zij zich meer zor­gen ma­ken. De ef­fi­ci­ën­tie zal wel ko­men. Op zich re­ken je niet op drie pun­ten op Jan Brey­del, maar dat wil niet zeg­gen dat je je zo­maar ge­won­nen moet ge­ven. Dat heb­ben we ook niet ge­daan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.