“Blij dat wij niet on­der­aan staan”

Ruud Vor­mer

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Club Brug­ge-aan­voer­der Ruud Vor­mer was be­lang­rijk voor zijn team. Hij was be­trok­ken bij bei­de goals. “Dat is ook mijn taak”, zei hij. “Ik moet in die ruim­tes dui­ken en dat luk­te heel goed. Te­gen Moes­kroen la­gen de ruim­tes er ook, maar daar za­gen we ze niet.” Vor­mer had zelf ook kun­nen sco­ren, maar bij een te­gen­aan­val had Dennis geen oog voor de Ne­der­lan­der of Vos­sen. “Dat is niet lo­gisch, je moet den­ken aan het team­be­lang. Als we het goed had­den uit­ge­speeld, kon­den we met 4-0 of 5-0 win­nen. Het was een ver­dien­de ze­ge, al­leen ga­ven we in de twee­de helft te veel kan­sen weg. We heb­ben er ook ge­cre­ëerd, maar we moe­ten meer naar el­kaar kij­ken.”

Club Brug­ge staat met acht­tien pun­ten aan de lei­ding, maar het voet­bal is nog niet goed ge­noeg. “Dat goe­de voet­bal komt wel hoor. Nu is het be­lang­rijk om eerst de pun­ten te pak­ken. Ik ben blij dat wij niet on­der­aan staan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.