“Ik pro­beer een ba­sis­plaats te ver­sie­ren”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio -

Ili­as Cloe­tens is aan zijn twee­de sei­zoen bij Lon­der­zeel be­gon­nen. Hij hoopt dit jaar vol­le­dig door te bre­ken.

“Ik ben vrij po­ly­va­lent en kan op al­le de­fen­sie­ve po­si­ties in­ge­zet wor­den. Dat heeft voor- en na­de­len. Zo ko­men ze snel bij mij te­recht als er ie­mand uit­valt. Nik Van­grun­der­beek raak­te op de eer­ste speeldag ge­bles­seerd en daar­om mocht ik vo­ri­ge week als links­ach­ter star­ten. Zo was het ook vo­rig sei­zoen. Toen de­pan­neer­de ik als rechts­back, cen­tra­le ver­de­di­ger en ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der. Maar je loopt dan wel de kans dat je op geen en­ke­le po­si­tie echt eer­ste keu­ze bent. Daar­om hoop ik eens drie of vier mat­chen op rij op de­zelf­de po­si­tie te spe­len en daar dan te be­ves­ti­gen. Dan la­ten ze me ho­pe­lijk staan. Ik pro­beer dit sei­zoen echt wel een ba­sis­plaats te ver­sie­ren.”

“Dit is na Ru­pel Boom, City Pi­ra­tes en Lon­der­zeel mijn vier­de sei­zoen in een A-kern. Het wordt stil­aan tijd voor een vas­te stek.”

De start van Lon­der­zeel kon be­ter. Met 1 op 6 is de oogst eer­der ma­ger. “We had­den op meer ge­hoopt. Maar op de eer­ste speeldag lie­ten we het col­lec­tief af­we­ten in Sint-Ni­k­laas. Vo­ri­ge week was het al veel be­ter, maar speel­den we te­gen een heel ster­ke ploeg. Een ge­lijk­spel te­gen Win­kel is ze­ker niet ver­keerd. Maar die eer­ste over­win­ning mag niet te lang uit blij­ven, want Lon­der­zeel heeft toch de am­bi­tie om in de lin­ker­ko­lom mee te draai­en.”

“Op West­hoek ga je ook niet zo­maar win­nen, maar na zon­dag heb­ben we wel een goed ge­voel. Dat was een pres­ta­tie waar je op ver­der kan bou­wen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.