“Ie­der­een mag zich po­li­tiek en­ga­ge­ren”

Bart So­mers:

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws - (svw, tdk)

● Ook voor on­af­han­ke­lijk kan­di­daat Jin­nih Beels hangt veel af van de stem­min­gen op de le­den­con­gres­sen zon­dag. Beels is com­mis­sa­ris bij de Me­chel­se po­li­tie en zou op de twee­de plaats ko­men van de Bond­ge­noot­schaps­lijst. Als die er niet komt, gaat ze op­nieuw aan de slag als com­mis­sa­ris. Dat kan mo­ge­lijk moei­lijk lig­gen nu ze zich po­li­tiek en­ga­geert in Ant­wer­pen. Me­chels bur­ge­mees­ter Bart So­mers (Open Vld) blijft op de vlak­te. “We le­ven in een de­mo­cra­tie”, zegt hij. “Ie­der­een heeft het recht om zich po­li­tiek te en­ga­ge­ren. Na­tuur­lijk kan een po­li­tiek man­daat niet wor­den ge­com­bi­neerd met een ac­tie­ve job bij de po­li­tie. Beels heeft loop­baan­on­der­bre­king ge­no­men. Nu haar plaats vrij­komt, gaan we op kor­te ter­mijn ook een ver­van­ger aan­wer­ven. Di­ver­si­teit blijft een heel be­lang­rijk punt bij het po­li­tie­korps van Me­che­len-Wil­le­broek.”

FOTO JIMMY KETS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.