Me­che­len

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente -

De Ro­de Vlin­ders van ba­sis­school De Vlin­der in de wijk Nek­ker­spoel in Me­che­len is uit­ge­roe­pen tot ‘de leuk­ste klas­fo­to’, een wed­strijd die uw krant or­ga­ni­seer­de naar aan­lei­ding van de gra­tis bij­la­ge met klas­fo­to’s van de eerste leer­ja­ren uit de Me­chel­se re­gio. De ze­ven leer­lin­gen van juf Do­rien win­nen een dag­uit­stap naar het pret­park de Ef­te­ling. Het was daar gis­te­ren een leuk feest­je. In de an­de­re re­gio’s in on­ze pro­vin­cie werd De Knipoog uit Vor­se­laar lau­re­aat in de Kem­pen, De Mero­de in Ber­chem in Ant­wer­pen en BSBO Klim op in Lo­ke­ren pak­te de hoofd­prijs in het Waas­land.

FOTO RR

School de Mero­de in Ber­chem, klas Oran­je 1 met zes leer­lin­gen, wint de wed­strijd in de re­gio Me­tro­pool.

FOTO RR

Ge­meen­te­lij­ke Ba­sis­school De Knipoog in Vor­se­laar, klas 1 met 26 leer­lin­gen, wint in de re­gio Kem­pen.

FOTO RR

BSBO Klim op in Lo­ke­ren, klas Her­tjes met zes leer­lin­gen, wint de wed­strijd in de edi­tie Waas.

FOTO DE EF­TE­LING

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.