Mar­lies haalt bes­te pres­ta­tie ooit op WK

Zil­ve­ren plak voor 32-ja­ri­ge raft­ster

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (be­pr)

lan­den maak­ten het po­di­um uit van de to­taal­ran­king op het WK. We heb­ben er twee van de drie in kun­nen klop­pen en moesten uit­ein­de­lijk in de fi­na­le en­kel on­ze meer­de­re er­ken­nen in het ij­zer­ster­ke Ja­pan. We wa­ren in top­vorm en heb­ben heel wat strijd­lust aan de dag ge­legd. We zijn dus heel te­vre­den, dit is mijn bes­te pres­ta­tie ooit op een WK”, legt Mar­lies uit van­uit Ja­pan.

De Heist­se sport­vrouw maakt nu ge­bruik van en­ke­le da­gen vrij om Ja­pan toe­ris­tisch te ver­ken­nen. “Ik heb Ky­o­to al be­zocht en ben nu in To­kio. Ze heb­ben hier al­les: we heb­ben in een rol­ler­coas­ter ge­ze­ten die door wol­ken­krab­bers gaat, men­sen zit­ten hier op slots te spe­len heel de nacht door, en­zo­voort. Maan­dag kom ik weer naar huis”, klinkt het.

FOTO RR

Mar­lies (rechts) in ac­tie op het WK in Ja­pan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.