“Moei­lijk te zeg­gen hoe Anderlecht zal spe­len”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Wat KV Me­che­len van het nieu­we Anderlecht moet ver­wach­ten? ● Moei­lijk te voor­spel­len, geeft ook Yan­nick Fer­re­ra toe. “Voert Hein zijn sys­teem met drie ach­ter­aan al in of blijft hij nog met vier spe­len? En wie is er klaar voor bij Anderlecht, na die in­ter­land­break? Geen idee. We zul­len on­ge­twij­feld al ac­cen­ten van Hein zien. Maar méér? Dat is niet evi­dent in zo’n kor­te tijd, ze­ker om­dat veel van zijn spe­lers met hun land op pad wa­ren. We gaan dus so­wie­so uit van on­ze ei­gen sterk­te. Als we goed zijn in wat wij doen, moe­ten we Anderlecht niet vre­zen.”

Het res­pect van Fer­re­ra voor Van­hae­ze­brou­ck is wel groot. “Wie had die ti­tel met Gent ver­wacht? En dan die knap­pe Cham­pi­ons Le­a­gu­e­cam­pag­ne? Ie­der­een in het voet­bal moet res­pect heb­ben voor zo’n trai­ner. Dat hij ooit naar Anderlecht zou gaan, was al een tijd­je dui­de­lijk. Het is, van­we­ge zijn of­fen­sief voet­bal, ook a match ma­de in he­a­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.