JUPILER PRO LE­A­GUE - VAN­DAAG 20.30U

Van­hae­ze­brou­ck oogt ont­span­nen voor de­buut

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport - JÜRGEN GERIL

maan­den rust mij deugd ge­daan, maar nu zijn we pas ok­to­ber. In het be­gin van het sei­zoen. Moe ben ik niet.”

Warm wa­ter

Geen bil­len­klet­sers in­der­daad, maar de sfeer was toch goed. Weg met de mee­wa­ri­ge lach­jes van Wei­ler die tij­dens zijn zeld­za­me pers­con­fe­ren­ties wel eens deed als­of de me­dia er geen bal van ken­den. Al ging Hein ook in dis­cus­sie met de pers.

“Ik las in de krant dat ik schrok van de fy­sie­ke tests. Nu, ik schrik niet zo snel meer, hoor. Er zijn hier spe­lers die top­fit zijn en an­de­ren die nog werk heb­ben, maar dat was ook bij Gent en Kort­rijk zo. We dre­ven voor­al de duur van de trai­nin­gen op. Maar zo­wel op fy­siek als op tac­tisch vlak zal het tijd kos­ten om de groep klaar te sto­men. Of ik al een echt plan heb voor Me­che­len? Met drie ach­ter­aan of met vier? Ik be­gon nog nooit zon­der plan, maar dat ga ik niet met jul­lie de­len.”

Wei­ler kook­te soms te­gen­over de pers. Fru­tos deed als­of hij het warm wa­ter had uit­ge­von­den en bij Hein ge­loof je bij­na dat hij het warm wa­ter uit­vond. Van­daar zijn slip­pers? Ho­pe­lijk blijft dat zo.

FOTO PHOTO NEWS

Kums en Tre­bel op trai­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.