“Mijn eerste taak: het ver­trou­wen op­krik­ken”

Nieu­we trai­ner Pe­ter De Peu­ter de­bu­teert te­gen Lil­le

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - BART DEVAERE

Groen Rood Ka­te­lij­ne heeft niet lang moe­ten zoe­ken naar een op­vol­ger voor Lar­bi Ra­chi, die vo­ri­ge week op­stap­te na de ne­der­laag te­gen Vor­se­laar. Pe­ter De Peu­ter, vo­rig sei­zoen bij KFC Duf­fel, leid­de gis­te­ren zijn eerste trai­ning. “Ik ga de­ze uit­da­ging graag aan”, klonk hij strijd­vaar­dig.

De Peu­ter speel­de bij Lint, RB ● El­zestraat, Wij­ne­gem en Duf­fel, waar hij na zijn spe­lers­car­ri­è­re eerst as­sis­tent en la­ter hoofd­trai­ner werd. Een rijk pal­ma­res heeft hij nog niet als coach, maar hij is wel erg ge­dre­ven om te sla­gen.

“Ik be­gin aan de­ze uit­da­ging met heel veel over­ga­ve”, ver­telt De Peu­ter, die in Heist-op-den-Berg woont en al ja­ren bij Van Hool werkt. “De­ze kern moet kun­nen over­le­ven in eerste pro­vin­ci­a­le. Het ont­breekt de groep voor­al aan ver­trou­wen en dat is niet vreemd als je am­per 3 op 21 pak­te. Dat wordt mijn eerste taak. Ook wil ik een struc­tuur en vast sys­teem bou­wen om de spe­lers een hou­vast te bie­den. Ik wil ver­trek­ken van­uit een goe­de or­ga­ni­sa­tie om daar­na met snel­le flan­ken om te scha­ke­len. Naar ver­luidt heb­ben we daar­voor de juis­te spe­lers.”

“Ik zag al en­ke­le wed­strij­den in eerste pro­vin­ci­a­le en het viel me op dat tech­niek vaak moet on­der­doen voor kracht­voet­bal. Ook daar­aan gaan we moe­ten wer­ken. Ik hoop dat de groep mijn ma­nier van wer­ken snel zal op­pik­ken om zo het be­houd in eerste pro­vin­ci­aAnd­re­as le te kun­nen be­werk­stel­li­gen. De uit­da­ging is groot, maar haal­baar.”

FOTO TOM GOYVAERTS

Pe­ter De Peu­ter, vo­rig sei­zoen als trai­ner van FC Duf­fel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.