“Die plaats op de bank? Wie voor prij­zen mee­doet, heeft rui­me kern no­dig”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (ku­gu)

Lei­der Ly­ra brengt zon­dag een be­zoek aan pro­mo­ven­dus Wit­g­oor Des­sel, dat met 12 op 21 een oer­de­ge­lij­ke start heeft ge­no­men. En dus is Sven Van der Hey­den op zijn hoe­de.

“Ik liep hen des­tijds met Ma­rie­ker­ke ver­schei­de­ne ke­ren te­gen het lijf. Ze kam­peer­den on­der­aan, maar we won­nen zel­den of nooit. Het is een stug­ge ploeg die ze­ker te­gen de be­te­re ploe­gen bo­ven zich­zelf kan uit­stij­gen. En als je som­mi­ge me­dia mag ge­lo­ven, wor­den wij bij die be­te­re teams ge­re­kend. Het is dus op­pas­sen ge­bla­zen”, kan er een cy­nisch lach­je af.

Vraag is of de er­va­ren Van der Hey­den straks van de par­tij zal zijn. De jong­ste we­ken ver­loor hij zijn ba­sis­plaats aan Sam Van den Bran­de. “Wie voor de prij­zen wil spe­len, heeft een rui­me kern no­dig. En dat be­te­kent dat je al een keer­tje op de bank kan ver­zei­len. Het be­lang­rijk­ste is dat we sa­men één doel heb­ben. We moe­ten sup­por­ter zijn van el­kaar. Bij Beer­schot Wil­rijk maak­te ik het ook mee. En­ke­le we­ken op de bank en dan in een be­lang­rij­ke match aan de af­trap staan. Ook bij Ly­ra moet dat on­ze sterk­te zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.