“Ie­der­een moet scherp blij­ven”

Yan­nick De Voeght ziet con­cur­ren­tie toe­ne­men na off­day

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - LEON CEULEMANS

VV Duf­fel maakt zon­dag thuis te­gen Ranst kans op een acht­ste ze­ge op rij. De mooie reeks tot op he­den wordt toe­ge­schre­ven aan de nieuw­ko­mers, die een meer­waar­de bren­gen. De jon­ge Yan­nick De Voeght is er daar één van. “In de­ze groep moet ie­der­een scherp blij­ven”, zegt De Voeght.

Yan­nick De Voeght was ● vo­rig sei­zoen aan­voer­der van de B-ploeg van FC Duf­fel en is met zijn ne­gen­tien jaar de jong­ste van de nieuw­ko­mers aan de Mijl­straat. Toch werd ook hij met­een in de ba­sis ge­dropt.

“Ik had het ge­luk dat Ju­ni­or Le­nie voor lan­ge­re tijd uit was met een bles­su­re en ik als mid­den­vel­der in aan­mer­king kwam om hem te ver­van­gen”, al­dus de stu­dent ki­ne­si­the­ra­pie, die op woens­dag ook nog eens de U7 van zijn vroe­ge­re club traint.

Vo­ri­ge zon­dag kwam de sta­tus van ba­sis­spe­ler van De Voeght een eerste keer aan het wan­ke­len, toen hij kort na de pau­ze werd ver­van­gen.

“Laat me dui­de­lijk zijn: de trai­ner had het bij het rechZon­dag te eind”, slaat de jon­ge Duf­fe­laar een mea culpa. “Ik zat he­le­maal niet in de match en lag aan de ba­sis van een van de te­gen­goals. Dat spook­te door mijn hoofd. Lo­gisch dat ik naar de kant werd ge­roe­pen.”

Zijn min­de­re pres­ta­tie komt op een slecht mo­ment, nu Le­nie op­nieuw fit is. Bo­ven­dien schoot zijn ver­van­ger Pieter Van de Mos­se­laer geel-zwart prompt op voor­sprong.

“Ik be­sef dat de con­cur­ren­tie groot is, maar dat geldt voor ie­de­re po­si­tie. In de­ze groep moet ie­der­een scherp blij­ven. Het schrikt me niet af om de strijd aan te gaan.”

Yan­nick De Voeght is al­vast op­ge­zet met de kan­sen die hij tot op he­den kreeg.

“Ik ben nog jong en heb nog veel te le­ren. Daar krijg ik bij VV Duf­fel dui­de­lijk de kans toe. Het is nu aan mij om me te blij­ven be­wij­zen”, be­sluit De Voeght.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.