“We wor­den ie­de­re week be­ter”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (lce)

FC Ka­te­lij­ne gaat zon­dag voor ei­gen volk op zoek naar een eerste ze­ge. Te­gen Lint, dat maar twee punt­jes meer telt, heeft het trou­wens geen an­de­re op­tie. Bij ver­liest ver­zeilt blauw-wit in nog gro­te­re pro­ble­men. Dat be­seft ook Hans Poort­mans, de mid­den­vel­der die vo­ri­ge zon­dag als cen­tra­le ver­de­di­ger werd uit­ge­speeld.

“Met Jeroen Ray­me­nants als coach merk ik op­nieuw meer in­zet van ie­der­een”, al­dus Poort­mans. “We wor­den ie­de­re week be­ter, ook al blijkt dat niet uit de re­sul­ta­ten. Ver­geet niet dat we met Ho­boken en Bras­schaat net twee top­pers uit de reeks moesten be­kam­pen. Dan is dat ene punt­je niet slecht. Ze­ker om­dat we in bei­de wed­strij­den on­ze voet naast on­ze te­gen­stre­ver kon­den plaat­sen.”

Dat laat­ste geeft dui­de­lijk ver­trou­wen naar zon­dag toe. “We moe­ten op dat elan pro­be­ren ver­der te gaan. Ik ben er ze­ker van dat we Lint aan­kun­nen.”

Met Ben­ji Van­lin­den en Ka­rim Tal­lal ke­ren twee be­lang­rij­ke pi­on­nen te­rug uit schor­sing. “Met hen er­bij moe­ten we nog ster­ker voor de dag kun­nen ko­men”, stelt Poort­mans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.