“Het wordt een pit­tig du­el”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (lce)

Wa­vria is za­ter­dag­avond te gast bij FC Put­te. Stijn Van den Wijn­gaert is tij­dig ver­lost van zijn op de vier­de speel­dag op­ge­lo­pen kuit­bles­su­re en kijkt reik­hal­zend uit naar de­ze bu­ren­strijd.

“Veel spe­lers uit bei­de kam­pen ken­nen el­kaar. Het be­looft een pit­tig du­el te wor­den”, al­dus de cen­tra­le ver­de­di­ger van paars-wit. Na één wed­strijd met de Bploeg en zijn in­val­beurt vo­ri­ge zon­dag te­gen Niel­se meldt Van Den Wijn­gaert zich op­nieuw hon­derd pro­cent fit voor een ba­sis­plaats. “Dat is zo, maar het is de trai­ner die daar­over zal be­slis­sen.”

Trai­ner Bert Wets van zijn kant kent de kwa­li­tei­ten van Stijn. Zij zul­len op de Ixen­heu­vel on­ge­twij­feld van pas ko­men. “Put­te draait al ja­ren mee in de top drie van der­de pro­vin­ci­a­le. Ook nu staan ze bo­ven­aan. Het wordt ze­ker geen si­ne­cu­re, al zijn ook wij goed be­zig. Al­leen ver­taal­de zich dat nog niet echt in pun­ten­winst. We moesten te dik­wijls vre­de ne­men met een ge­lijk­spel, ter­wijl we een ze­ge ver­dien­den. Ho­pe­lijk treedt daar een ken­te­ring in op.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.