“In hoek waar klap­pen val­len”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (jp)

gaat Hin­ge­ne op be­zoek bij ro­de lan­taarn FC Ka­te­lij­ne B. Die ploeg haal­de nog geen en­kel punt zo­dat Jens Ver­ton­gen en co de der­de over­win­ning van dit sei­zoen ho­pen te vie­ren.

“De laat­ste we­ken ken­nen we echt de no­di­ge pech. We zit­ten even in de hoek waar de klap­pen val­len”, al­dus Ver­ton­gen, die het de voor­bije wed­strij­den met Hin­ge­ne op­nam te­gen ploe­gen uit de rech­ter­ko­lom. “Na de match te­gen Ka­te­lij­ne be­kam­pen we de ploe­gen die bo­ven­aan mee­draai­en. Dat lijkt op het eerste ge­zicht niet ide­aal, maar dat zijn wel al­le­maal ploe­gen die wil­len voet­bal­len. Dat moet ons be­ter lig­gen. Dat het dit sei­zoen wat min­der zou zijn in ver­ge­lij­king met het vo­ri­ge, was in­ge­cal­cu­leerd, maar dat we he­le­maal on­der­aan ver­zeild zou­den ge­ra­ken, had­den we niet ver­wacht.”

“Het is nu aan ons om het tij te doen ke­ren. We heb­ben wel te kam­pen met een aan­tal ge­bles­seer­den, voor­al in aan­val­lend op­zicht. Als we die spe­lers kun­nen re­cu­pe­re­ren, moet er meer in zit­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.